SNO RANK NAME REGIMENT
1 LT COL HIRA NAND J&K STATE FORCE
2 MAJ PIARA SINGH, MC RAJPUT
3 MAJ ZORAWAR CHAND BAKSHI 5 GORKHA
4 MAJ IS KALAN JAT
5 MAJ KARAM VIR LAMBA RAJ RIF
6 MAJ KURIYAN PATHIL KURIAN ARMOURED
7 MAJ JAWAHAR SINGH MAHAR (P) KUMAON
8 MAJ KL SURI SIKH
9 MAJ BHUPAL SINGH CHAND KUMAON
10 MAJ SARDARA SINGH SIKH
11 MAJ BHAGWAN SINGH ARTILLERY
12 MAJ KUNWAR SINGH RAWAT GARH RIF
13 MAJ GILBERT ANTONY WRIGHT PUNJAB
14 MAJ HARBHAJAN SINGH BAINS SIGNALS
15 MAJ KEHAR SINGH, IDSM SIKH
16 MAJ LS GUSAIN GARH RIF
17 MAJ HS BOLINA KUMAON
18 MAJ KARAM SINGH ARMOURED
19 MAJ JOGINDER SINGH SIDHU PATIALA (RS)
20 CAPT KUNHIRAM VENUGOPAL MADRAS
21 CAPT KARAM SINGH KANG GARH RIF
22 CAPT SANSAR SINGH DOGRA
23 CAPT MY SHETE GRENADIERS
24 CAPT SUCHA SINGH, MC JAT
25 CAPT LACHHMAN SINGH ARTILLERY
26 CAPT AP SHARMA ARTILLERY
27 CAPT TIRATH SINGH OBERAI PUNJAB
28 CAPT JAGIR SINGH KOKRI SIKH
29 CAPT SARAL KUMAR WARMA RAJ RIF
30 CAPT TAJENDRA KUMAR MOITRA AMC
31 CAPT GOPAL SINGH ARTILLERY
32 LT SATISH CHANDRA JOSHI ARMOURED
33 LT RL CHOUHAN ARTILLERY
34 LT NA SALLIK KUMAON
35 LT NG DAVID ARMOURED
36 LT THERVIL PARAMBIL GUNA NARAYANA PAI ASC
37 LT AJIT SINGH J&K STATE FORCE
38 2/LT JITENDRA PAL CHOPRA ENGINEERS
39 SUB MANI CHAND KUMAON
40 SUB KISHAN SINGH NEGI GARH RIF
41 SUB KANSHI SINGH J&K STATE FORCE
42 SUB SARDUL SINGH RAJPUT
43 SUB KARAM SINGH PUNJAB
44 SUB GOPAL SINGH GUSAIN GARH RIF
45 SUB SAWAN SINGH (P) MARATHA LI
46 SUB JUG LAL GRENADIERS
47 SUB GOPAL SINGH RAJPUT
48 SUB KRISHAN SINGH (P) J&K STATE FORCE
49 SUB GURCHARAN SINGH II SIKH
50 SUB NADIKERIANDA NANJAPA BHEEMIAH ASC
51 SUB GOPAL RAM GRENADIERS
52 SUB HIRA SINGH DOGRA
53 SUB SHYAMU MALL KUMAON
54 SUB RAGHUNATH SINGH (P) PUNJAB
55 SUB BHIM CHAND DOGRA
56 SUB RANJIT PUN 8 GORKHA
57 SUB GURCHARAN SINGH, MC SIKH
58 JEM SANT SINGH PATIALA (RS)
59 JEM SANWAL RAM RAJ RIF
60 JEM HAR SINGH KUMAON
61 JEM BAS DEO RAJPUT
62 JEM MALL SINGH SIKH
63 JEM MADHO SINGH KUMAON
64 JEM JEET SINGH KUMAON RIF
65 JEM BACHITTAR SINGH DOGRA
66 JEM SARDHA RAM KASHMIR
67 JEM PIAR SINGH J&K STATE FORCE
68 LT R KANICKASAMI KUMAON
69 JEM KARTAR SINGH ARMOURED
70 JEM AMI SINGH RAJPUT
71 JEM GUGAN RAM GRENADIERS
72 JEM PANDURANG DESHMUKH, M.B.E ENGINEERS
73 JEM SHEIKH KHADER SAHIB MADRAS
74 JEM DHYAN SINGH RAWAT, IDSM GARH RIF
75 JEM GAJANAN ADISARE MARATHA LI
76 JEM SHER SINGH KUMAON
77 JEM JAGAN NATH KHORANA ASC
78 JEM JANAK SINGH ARMOURED
79 JEM AJIT SINGH EME
80 JEM THAMBU RAM (P) JAT
81 JEM KARNAIL SINGH (P) RAJPUT
82 JEM DHAN SINGH (P) KUMAON
83 CHM KIRPAL SINGH BISHT (P) GARH RIF
84 CHM MURUGESA PUSHPANATHAN MADRAS
85 DAF JAGE RAM ARMOURED
86 DAF LALLL CHAND ARMOURED
87 HAV RICHHPAL RAM RAJ RIF
88 HAV CHHOTE SINGH RAJ RIF
89 HAV MAHADEO SINGH (P) RAJPUT
90 HAV ISHWAR SINGH ARTILLERY
91 HAV LAL BAHADUR KHATTRI 9 GORKHA
92 HAV CHANDRI CHAND KUMAON
93 HAV GOPALA KURUP MADRAS
94 HAV YAD RAM JAT
95 HAV SEWA SINGH PATIALA (RS)
96 L/HAV DEPUTY LAL (P) RAJ RIF
97 L/HAV SANT SINGH (P) MARATHA LI
98 L/HAV JOGINDER SINGH SIKH
99 L/HAV TRILOK SINGH KUMAON
100 L/HAV JANARDHAN SUBEDAR MARATHA LI
101 L/HAV SARDAR SINGH (P) KUMAON
102 L/HAV JAI SINGH BISHT GARH RIF
103 L/DAF WARYAM SINGH ARMOURED
104 NK BHIM SINGH KOTWAL (P) GARH RIF
105 NK CHET SINGH PATIALA (RS)
106 NK SHISHPAL SINGH RAJPUT
107 NK HOSHIAR SINGH  KUMAON
108 NK KARAM SINGH  KUMAON
109 NK BUDHI SINGH  J&K STATE FORCE
110 NK HIRA LAL  KUMAON
111 NK SHEO CHAND RAM  RAJ RIF
112 NK PREM SINGH  RAJPUT
113 NK WARYAM SINGH  PUNJAB
114 NK CHHOG SINGH  RAJ RIF
115 NK KHUSHAL SINGH RAWAT  GARH RIF
116 NK SHAM SINGH  PUNJAB
117 NK BIR SINGH (P)  DOGRA
118 NK ABDUL RAHMAN MADRAS
119 NK BIRBAL RAM  GRENADIERS
120 NK SHIORAM SHINDE  MARATHA LI
121 NK KISHAN CHAND  KUMAON
122 NK PARBHATI SINGH  RAJPUT
123 NK RAM SARUP  RAJPUT
124 NK BALIRAM SALWI KUMAON RIF
125 NK DALIP CHAND KUMAON RIF
126 NK PARTAP SINGH KUMAON RIF
127 NK MEHAR SINGH  PATIALA (RS)
128 NK SARWAN SINGH (P)  SIKH
129 NK GURDIAL SINGH  PATIALA (RS)
130 L/NK LADHU RAM (P)  GRENADIERS
131 L/NK RAM NATH ARTILLERY
132 L/NK NAIN SINGH KUMAON
133 L/NK DHANSI RAM  KUMAON
134 L/NK SAJJAN SINGH  PATIALA (RS)
135 L/NK RAM SINGH  SIKH
136 L/NK DHANI RAM  KASHMIR
137 L/NK PHUMAN SINGH  PATIALA (RS)
138 L/NK TRILOK SINGH THAPA  8 GORKHA
139 L/NK NAURANG SINGH  PATIALA (RS)
140 L/NK SOHAN SINGH  PUNJAB
141 L/NK DHARUB SINGH  J&K STATE FORCE
142 L/NK CHAND SINGH  PATIALA (RS)
143 L/NK CHUNNI SINGH  RAJPUT
144 L/NK ACA KARATKUDE  MAHAR
145 L/NK HANUMAN RAM  RAJPUT
146 L/NK SHER SINGH KUMAON
147 L/NK THAMAN RANA  4 GORKHA
148 L/NK THAKUR SINGH RAWAT (P)  GARH RIF
149 L/NK JANAK SINGH  J&K STATE FORCE
150 L/NK BHAWAN SINGH (P)  KUMAON
151 L/NK LALBAHADUR RANA  4 GORKHA
152 L/NK AYYAPPAN  MADRAS
153 L/NK KALICHARAN GURUNG  4 GORKHA
154 L/NK SANT RAM  J&K STATE FORCE
155 SEP RAM SINGH  RAJPUT
156 SEP BUADITTA SINGH (P) J&K STATE FORCE
157 SEP SANT RAM  J&K STATE FORCE
158 SEP ZAILA SINGH (P)  PATIALA (RS)
159 SEP TEJA SINGH (P)  PATIALA (RS)
160 SEP HAZURA SINGH (P)  PATIALA (RS)
161 SEP GAJJAN SINGH (P)  PATIALA (RS)
162 SEP JAGANNATH SINGH  RAJPUT
163 SEP CHHOTE RAM  RAJPUT
164 SEP MAGHAR SINGH  SIKH
165 SEP SHINGARA SINGH  SIKH
166 SEP SARWAN SINGH (P)  SIKH
167 SEP SHER SINGH (P)  SIKH
168 SEP GURBACHAN SINGH (P)  SIKH
169 SEP KABAL SINGH (P)  SIKH
170 SEP JODH SINGH (P)  KUMAON
171 SEP TOPGAI  DOGRA
172 SEP MAJGAL SINGH  KUMAON
173 SEP NARAYAN THAKRE  MARATHA LI
174 SEP RAM TAPESHWAR  RAJPUT
175 SEP HAR NARAIN RAM  GRENADIERS
176 SEP SIKDAR SINGH  RAJPUT
177 SEP ZAIL SINGH (P)  SIKH
178 SEP AMI LAL  KUMAON
179 SEP BACHAN SINGH  PATIALA (RS)
180 SEP UJAGAR SINGH  SIKH
181 SEP SANSAR SINGH (P)  PUNJAB
182 SEP GIAN SINGH (P)  PUNJAB
183 SEP RAN SINGH  JAT
184 SEP BAG SINGH  SIKH
185 SEP  KANTH (P)  J&K STATE FORCE
186 SEP DHANUSH DHARI SINGH (P) MARATHA LI
187 SEP HARPAL SINGH (P)  RAJPUT
188 SEP HARNAM SINGH  PUNJAB
189 SEP MACHANDAR KADU MARATHA LI
190 SEP THAKAR SINGH  DOGRA
191 SEP RAJA RAM MARATHA LI
192 SEP DAYAL SINGH  SIKH
193 SEP RAM CHANDAR (P)  RAJPUT
194 SEP PRITAM SINGH (P)  SIKH
195 SEP TATYABA GAIKWAD MARATHA LI
196 SEP DAN BAHADUR SINGH  RAJPUT
197 SEP PUNDLIK MAHAR MAHAR
198 SEP DHONDU JHADAV KUMAON
199 SEP BHAGAT RAM  DOGRA
200 SEP JAGAT RAM (P)  KASHMIR
201 SEP SURJAN SINGH  SIKH
202 SEP BABU SINGH, MM  SIKH
203 GNR VELUMUTHU ARTILLERY
204 RFN BHADAR BAHADUR THAPA GORKHA
205 RFN GUMAN SINGH RAWAT GARH RIF
206 RFN NANDA BAHADUR KHATTRI GORKHA
207 RFN BHUPAL SINGH GARH RIF
208 RFN MOHAR SINGH (P) RAJ RIF
209 GNR E.JOSEPH ARTILLERY
210 RFN MAN SINGH KUMAON
211 RFN BHOPAL SINGH NEGI (P) GARH RIF
212 RFN HANNUMANA RAM RAJ RIF
213 LT COL MAHABIR SINGH (P) RAJ RIF
214 LT COL SURESH CHAND PANDIT GORKHA
215 JLT COL JAMSHED DADABHOY NADIRSHAW GORKHA
216 MAJ BRIJPAL SINGH RAJPUT
217 LT KARTAR SINGH SANDHU ARTILLERY
218 SUB BHIM SINGH BOHRA (P) GORKHA
219 SUB PRAVEEN SINGH (P) J&K STATE FORCE
220 JEM LAL BAHADUR PUN GORKHA
221 JEM BALWANT SINGH  PATIALA (RS)
222 JEM R. THANGAVELU ENGINEERS
223 JEM KARTAR SINGH  ARMOURED
224 JEM BASANTA RAM RAJPUT
225 HAV AMRUT GAMRE MAHAR
226 L/HAV AGNA KUMAON
227 L/HAV MAHTAB SINGH RAJPUT
228 NK BAL BAHADUR MALL (P) GORKHA
229 L/NK DHARAMSING THAPA GORKHA
230 RFN SHERBAHADUR GURUNG GORKHA
231 SOWAR ROOP CHAND ARMOURED
232 SEP SARUP SINGH  SIKH
233 N/SEP JAI DUTT JOSHI AMC
234 CAPT SHREE DHAR MAN SINGH ARTILLERY
235 MAJ SHIVAJI WASUDEO SHAHANE ARTILLERY
236 CAPT JAGDISH SINGH J&K STATE FORCE
237 JEM BHAGWAN DASS J&K MILITIA
238 JEM HANAS RAJ (P) J&K MILITIA
239 NK SHIV RAM J&K MILITIA
240 L/NK LAKHPAT RAM (P) RAJPUT
241 SPR LAXMAN POWAR (P) ENGINEERS
242 SEP SANAL KUMAAN PILLAI MADRAS
243 SEP BUDH RAM (P) RAJPUT
244 BRIG HARBAKSH SINGH INFANTRY
245 LT COL SUKHDEV SINGH  PATIALA (RS)
246 LT COL GIRDHARI SINGH, MC RAJPUT
247 LT COL DHARITRI KUMAR PALIT 9 GORKHA
248 MAJ SAPURAN SINGH SIKH
249 MAJ KAPTAN SINGH RANA 3 GORKHA
250 MAJ KARTICK CHANDRA MUKERJEE AMC
251 CAPT KARTAR SINGH AMC
252 CAPT VENKATAPATHY RANGASWAMY AMC
253 CAPT RISAL SINGH J&K STATE FORCE
254 LT KAMLAL GURUNG  4 GORKHA
255 2/LT THANDI RAM, MC JAT
256 SUB RUDRABAHADUR PUN  4 GORKHA
257 SUB BHIM CHAND DOGRA
258 SUB SANBAHADUR GURUNG, MC 8 GORKHA
259 SUB PD RANA ASC
260 SUB MOHAMMAD EBRAHIM MADRAS
261 SUB PARMA NAND J & K MILITIA
262 JEM MEGH SINGH RAJ RIF
263 HAV HAZARI SINGH (P) RAJ RIF
264 L/HAV AMAR SINGH BISHT GARH RIF
265 L/HAV NARAINDAR DATT ENGINEERS
266 NK BABU REWANE (P) MARATHA LI
267 NK LAUKU RAM DOGRA
268 L/NK GIAN SINGH J & K MILITIA
269 L/NK GOPAL SINGH KUMAON
270 L/NK PURANBAHADUR THAPA (P)  3 GORKHA
271 L/NK JAMAN SINGH (P) GARH RIF
272 RFN SANGRAM SINGH RAWAT (P) GARH RIF
273 L/NK JASBAHADUR THAPA 8 GORKHA
274 L/NK DALBAHADUR PUN 4 GORKHA
275 L/NK PERIMBAM ISAAC LOC POSTAL UNIT
276 RFN REWAT SINGH RAJ RIF
277 RFN JASBAHADUR THAPA (P)  3 GORKHA
278 SPR SABASH ACHARI (P) ENGINEERS
279 SPR ARUNACHALAN (P) ENGINEERS
280 SEP SEWA SINGH SIKH
281 SEP JAI PAL JAT
282 CIV ZUMA MOHAMAD  
283 MAJ VENKATA PATHI RANGASWAMI AMC
284 CAPT NIRENDRA CHANDRA DAS AMC
285 NK RATAN SINGH AMC
286 NK NAG SEN SINGH AMC
287 L/NK BUDH SINGH ASC
288 NK UMRAO SINGH ASC
289 RFN GUMAN SINGH RAWAT  
290 SUB RAM SARAN DAS  
291 HAV MUKAND SINGH  PATIALA
292 SEP MANGE RAM (P)  JAT
293 L/NK GIAN SINGH J & K MILITIA
294 NK RAM SINGH  DOGRA
295 NK GANGA RAM  DOGRA
296 L/NK GIAN SINGH  DOGRA
297 SEP AMAR SINGH  DOGRA
298 SEP GOVERDHAN SINGH  DOGRA
299 SEP PHOLE RAM (P)  DOGRA
300 JEM DEBJANG SAHI  1 GORKHA
301 LT OP BANGIA  MAHAR
302 MAJ GS SHARMA 1 GORKHA
303 SUB SATTAJIT PUN  1 GORKHA
304 NK MEKRASI GURUNG  1 GORKHA
305 CAPT RAJA AMIRTHALINGAM AMC
306 JEM RIGZIN PHUNCHOK J & K MILITIA
307 HAV TULSIRAM J & K MILITIA
308 SEP DORJE PHUNCHOK J & K MILITIA
309 SEP S JOSEPH (P) AMC
310 SEP SONAM WANGCHUK (P) J & K MILITIA
311 SEP LOBZANG CHHIRING (P) J & K MILITIA
312 NK BAHADUR SINGH (P) KUMAON
313 L/NK RAGHAVAN ENGINEERS
314 RFN TULSI RAM THAPA GORKHA
315 2/LT HARISH CHANDER GUJRAL JAT
316 L/HAV DHARAM SINGH JAT
317 NK MUNSHI RAM (P) JAT
318 NK CHHIMAT DORJE J & K MILITIA
319 SIGMN DHARAM CHAND DHILAN J & K MILITIA
320 SEP SONAM RABGES (P) J & K MILITIA
321 LT SUDHIR KUMAR SONPAR ARMOURED
322 LT HARIPAL KAUSHIK SIKH
323 CAPT ASHWANI KUMAR DEWAN  LANCERS
324 JEM SURJA (P) KUMAON
325 JEM HARIRAM (P) KUMAON
326 JEM RAMCHANDER KUMAON
327 TECHASST GURDIP SINGH (P) ARTILLERY
328 NK HUKAM CHAND (P) KUMAON
329 CAPT GS BHATIA (P) RAJPUT
330 2/LT NC KOHLI (P) PUNJAB
331 SUB BHAB BAHADUR KATWAL (P) 9 GORKHA
332 2/LT PRADEEP SINGH BHANDARI ARTILLERY
333 SUB JAGANDHOJ LIMBU ASSAM RIF
334 CAPT RAVI KUMAR MATHUR KUMAON
335 CAPT BALBIR CHAND CHOPRA AMC
336 2/LT AMAR SINGH KHATTRI KUMAON
337 CAPT PREM NATH BHATIA KUMAON
338 SEP SURAM CHAND  PUNJAB
339 SUB BC ROY  RAJPUT
340 CHM ANANT RAM  LADAKH SCOUTS
341 HAV SAUDAGAR SINGH  RAJPUT
342 HAV KAULA SINGH THAPA (P) 9 GORKHA
343 L/NK SARDAR SINGH (P) GRENADIERS
344 SEP JAGPAL SINGH (P) RAJPUT
345 SEP DEWAN CHAND  LADAKH SCOUTS
346 CAPT RD ROSARIO (P) SIKH LI
347 LT YR PALTA (P) SIKH
348 JEM JS GUSAIN GARH RIF
349 L/NK TRILOK SINGH NEGI (P) GARH RIF
350 RFN GS GUSAIN GARH RIF
351 RFN JETHOO SINGH (P) RAJ RIF
352 2/LT VN MADAN MADRAS
353 HAV MALKIAT SINGH (P) PUNJAB
354 HAV KIRPA RAM (P) SIKH
355 2LT S N TANDON GARH RIF
356 SUB UDAI SINGH RAWAT GARH RIF
357 HAV GOVIND KAMBLE (P) MAHAR
358 CAPT PL KHER  8 GORKHA
359 SUB NIHAL SINGH (P)  JAT
360 JEM TEJ BAHADUR GURUNG (P)  8 GORKHA
361 HAV BHAG SINGH (P)  DOGRA
362 NK RAM KUMAR YADAV  KUMAON
363 NK GULAB SINGH (P)  KUMAON
364 L/NK SINGH RAM (P)  KUMAON
365 RFN MADAN SINGH RAWAT (P)  GARH RIF
366 NA DHARAM PAL SINGH DAHIYA (P) AMC
367 RFN PURAN BAHADUR TAMONG ASSAM RIF
368 MAJ PANDHARINATH ANANT REGE ASSAM RIF
369 L/NK HASTA BAHADUR GURUNG ASSAM RIF
370 RFN BAJI RAM THAPA ASSAM RIF
371 HAV GANGA BAHADUR RAWAT (P) 9 GORKHA
372 CAPT ESHWAR NARAIN IYENGAR AMC
373 2/LT VINOD KUMAR GOSWAMY (P)  GARH RIF
374 LT UJAGAR SINGH TEJA (P)  JAL LI
375 SUB NANDA BAHADUR GURUNG  8 GORKHA
376 MAJ R K BALI INFANTRY
377 HAV GOPINATH BHIRGARDIVE MAHAR
378 2LT ARJUN SINGH KHANNA ARTILLERY
379 SEP BUDH SINGH RAJPUT
380 CAPT RAMBIR SINGH RAJPUT
381 MAJ MS KHAIRA DOGRA
382 MAJ SM SHARMA (P) JAK RIF
383 MAJ MA JAKI MARATHA LI
384 MAJ SS RATRA ARTILLERY
385 MAJ SOMESH KAPOOR  SIKH
386 CAPT BHIKAM SINGH  PUNJAB
387 2/LT RS BEDI  ARMOURED
388 NB SUB MOHD AYYUB KHAN  ARMOURED
389 L/HAV UMRAO (P)  PARA
390 NK DEVI BAHADUR GURUNG (P)  1 GORKHA
391 RFN DHAN BAHADUR GURUNG  5 GORKHA
392 LT COL SAMPURAN SINGH PUNJAB
393 L HAV GURDEV SINGH SIKH
394 NK CHAND SINGH  SIKH
395 NK PREM SINGH  DOGRA
396 SUB MAN BAHADUR GURUNG  8 GORKHA
397 L/NK RAJ BAHADUR GURUNG  8 GORKHA
398 HAV C PERUMAL  AD ARTILLERY
399 HAV TARA POTHURAJA  AD ARTILLERY
400 LT COL CHHAJJU RAM ARTILLERY
401 MAJ MAR SHEEKH (P) ARMOURED
402 LT COL MEGH SINGH GUARDS
403 MAJ JITENDER KUMAR DOGRA
404 MAJ SURESH CHANDER VADIRA  ARMOURED
405 CAPT RC BAKHSHI (P)  8 GORKHA
406 2/LT SURINDERPAL SINGH SEKHON (P)  RAJ RIF
407 2/LT JEJA SINGH JAK RIF
408 2/LT HIS DHALIWAL  ARMOURED
409 2/LT BK VAID ARTILLERY
410 SUB CA MADRAVAN NAMBAR (P)  MADRAS
411 RIS ACHHAR SINGH  ARMOURED
412 NB RIS JAGDISH SINGH ARMOURED
413 HAV AJMER SINGH  SIKH
414 L/HAV FIDOO RAM  MTN CAMP
415 L/HAV KG GORGE SIGNALS
416 NK GANESH DATT KUMAON
417 L/NK PRITAM SINGH (P)  SIKH
418 RFN MAHILAL (P)  RAJ RIF
419 RFN MATHAN SINGH (P)  RAJ RIF
420 HAV AB GESUDASAN  AD REGT
421 SEP BALAM RAM  PUNJAB
422 MAJ DESHPANDE ARTILLERY
423 MAJ BHARAT SINGH (P)  GUARDS
424 MAJ KTM PILLY ARTILLERY
425 MAJ AT GANAPATHY  SIKH
426 CAPT SANSAR SINGH  SIKH
427 CAPT SURENDRA SINGH  KUMAON
428 CAPT ARJAN SINGH NARULA  5 GORKHA
429 SUB PIARA SINGH (P)  SIKH
430 RIS KARTAR SINGH (P)  ARMOURED
431 HAV RAM UJAGAR ARTILLERY
432 HAV GIRDHARI LAL (P)  RAJPUT
433 NK JAGDISH SINGH (P)  RAJ RIF
434 NK BACHITTAR SINGH (P)  GUARDS
435 NK CHANDER SINGH  KUMAON
436 L/NK DEV RAJ  PUNJAB
437 L/NK MADALAI MUTHU ARTILLERY
438 SEP DHARAM SINGH  SIKH LI
439 LT COL SATISH CHANDRA JOSHI, VRC (P) ARMOURED
440 NK RAM KUMAR (P) KUMAON
441 MAJ RANBIR SINGH (P) PUNJAB
442 LT COL RN MISRA PUNJAB
443 SEP GURMEL SINGH (P) SIKH
444 CAPT MURTHY DIRENDRA NAIDU ARTILLERY
445 LT COL MADAN LAL CHADHA (P) ARTILLERY
446 CAPT CHITOOR SUBRAMANIAM KRISHNAN ARTILLERY
447 NB SUB DAMBAR BAHADUR KHATTRI 9 GORKHA
448 HAV DEVI PRAKASH SINGH (P) KUMAON
449 RFN GHAN BAHADUR SAHI GORKHA
450 MAJ SAT PRAKASH VARMA (P) GORKHA
451 MAJ JAGDISH SINGH ARTILLERY
452 MAJ GREESH CHANDRA VARMA (P) DOGRA
453 CAPT PRABHU SINGH RAJ RIF
454 2/LT N CHANDRA SEKHRAN NAIR ENGINEERS
455 2/LT SHASHINDRA SINGH (P) GORKHA
456 SUB KHAZAN SINGH JAT
457 NB SUB RAJBIR SINGH RAJPUT
458 HAV INDRABAHADUR GURUNG (P) GORKHA
459 NK KUNWAR SINGH GUARDS
460 SEP SUKH RAM (P) DOGRA
461 GDMN DAMBAR BAHADUR CHHETRI (P) GUARDS
462 2/LT VIRENDRA PRATAP SINGH SIKH LI
463 SUB PM GREGORY MADRAS
464 DFR TIRLOK SINGH DECCAN ARMOURED
465 SEP KANNAN (P) MADRAS
466 HAV JASSA SINGH PUNJAB
467 MAJ SHAMSHER SINGH MANHAS SIKH
468 CAPT SUSHIL CHANDRA SABHARWAL ARTILLERY
469 HAV RAGHUNATH SINGH DOGRA
470 MAJ ADARSH KUMAR KOCHHAR ARTILLERY
471 LT VIJAYA RAGHUNANDAN RAO BONALA (P) GORKHA
472 MAJ ABDUL RAFEY KHAN (P) GARH RIF
473 NB SUB BHIWASAN AMBHORE  MAHAR
474 LT COL RUSSI HARMUSJI BAJINA  MAHAR
475 MAJ DN SINGH  KUMAON
476 SUB LASCUMAN SALUNKE  MARATHA LI
477 NB SUB RAM PRASAD CHHETRI (P) GORKHA
478 MAJ MAN MOHAN CHOPRA (P)  ARMOURED
479 MAJ VIJAY KUMAR MARATHA LI
480 LT RAVINDER SINGH SAMIYAL JAK RIF
481 MAJ DARSHAN SINGH LALLI (P) DOGRA
482 HAV KANSHI RAM (P) DOGRA
483 HAV KEDAR SINGH (P)  RAJ RIF
484 MAJ RAM SWARUP SHARMA RAJ RIF
485 MAJ SURENDER PARSHAD (P) MARATHA
486 LT MAHIJIT SINGH BUTAR PUNJAB
487 SUB PALE RAM JAT
488 NB SUB CHHOTU RAM JAT
489 NK BHANWAR SINGH RAJ RIF
490 L/NK LAKHA SINGH (P) PUNJAB
491 SEP LEHNA SINGH JAT
492 COL KRISHNA PRASAD LAHIRI GARH RIF
493 CAPT DIWAKAR ANANT PARANJAPE MAHAR
494 2/LT REET MOHINDER PAL SINGH  ARMOURED
495 L/DFR UDHAM SINGH (P)  ARMOURED
496 SEP BHASKARAN NAIR (P) MADRAS
497 SUB NAND KISHORE (P) KUMAON
498 MAJ PURAN SINGH (P) GRENADIERS
499 MAJ PARNJIT SINGH GREWAL GRENADIERS
500 SUB DINA NATH (P) GRENADIERS
501 LT JASBIR SINGH GARH RIF
502 2/LT GOPAL KRISHAN  MARATHA LI
503 HAV SHANTA RAM SHINDE (P)  MARATHA LI
504 L/HAV DEB SINGH BHANDARI (P) GARH RIF
505 CAPT PRITHI SINGH DAGAR (P) GRENADIERS
506 HAV LAKHMI CHAND (P) GRENADIERS
507 SEP GOKAL SINGH RAJPUT
508 SUB WARYAM SINGH JAK RIF
509 HAV NARINDER SINGH (P) JAK RIF
510 HAV TINGING LAMA GORKHA
511 RFN GAGAN CHAND (P) JAK RIF
512 RFN PRASAD LIMBU (P0 GORKHA
513 GNR S PAKKIR MOHAMMED ARTILLERY
514 MAJ DEVINDERJIT SINGH PANNU (P) SIKH
515 2/LT JAYENDRA JAI SINGH RANE (P) GARH RIF
516 RIS BRAHMA NAND  ARMOURED
517 SUB RATAN SINGH  PUNJAB
518 SUB RAJJAB ALI (P)  RAJ RIF
519 NB SUB MAN CHAND SHARMA (P) MAHAR
520 NB SUB RAM KALA SINGH GUARDS
521 CHM KRISHAN SINGH (P) JAT
522 HAV KUNWAR SINGH CHAUDHARI GARH RIF
523 HAV DES RAJ PUNJAB
524 HAV KHAZAN SINGH SANGWAN  GUARDS
525 HAV RAMASWANY CHHETTAIN AD ARTILLERY
526 HAV GOPALA KRISHNAN ARTILLERY
527 HAV UTTAM JAWALGE ARTILLERY
528 DFR PRITHI SINGH ARMOURED
529 HAV AJMER SINGH  AD REGT
530 HAV KK GOPALAKRISHNAN ARTILLERY
531 L/HAV JAGDISH SINGH  JAK
532 L/HAV KISHAN SINGH KUMAON
533 NK NAIB SINGH (P) SIKH
534 L/NK NAR JANG GURUNG (P) 4 GORKHA
535 L/NK JANAK SINGH (P) J&K MILITIA
536 RFN DHAN BAHADUR RAI  11 GORKHA
537 RFN MAKAR SINGH NEGI (P) GARH RIF
538 SWR JAI SINGH  ARMOURED
539 GNR ARMUGAM (P) ARTILLERY
540 SEP RACHHPAL SINGH  SIKH
541 SEP MOHAMAD IQBAL (P0 J&K MILITIA
542 CAPT SURENDRA KAUSHIK ARMOURED
543 2/LT PRAKASH CHANDRA SINGH KHATI 1 GORKHA
544 2/LT RUPINDER SINGH SANDHU  KUMAON
545 SUB SUJAN SINGH NEGI  GARH RIF
546 SUB RAJ BAHADUR SINGH (P)  GUARDS
547 NB SUB RAM PARIKSHAN SINGH  ARMOURED
548 NB SUB GURCHARAN SINGH  SIKH
549 HAV MADAN SINGH KUMAON
550 HAV BUDHI BALLABH (P) MAHAR
551 HAV LEKH RAJ PUNJAB
552 L/HAV YASWANT SINGH PARA
553 L/DFR RAM CHANDER  ARMOURED
554 L/NK MEGHRAJ SINGH JAK RIF
555 L/NK HARBHAJAN SINGH SIKH
556 SEP SAMPURAN SINGH SIKH
557 NK MANGAT RAM SIKH
558 HAV NAND RAM GRENADIERS
559 GDR RAFIQ KHAN (P) GRENADIERS
560 NK RAJINDER SINGH JAK RIF
561 MAJ LIE BAHADUR GURUNG (P) MAHAR
562 MAJ HARPAL SINGH GREWAL (P) BIHAR
563 CAPT VISHNU SWARUP SHARMA GUARDS
564 CAPT GURBAKSH SINGH SIHOTA ARTILLERY
565 CAPT TIRATH SINGH ARTILLERY
566 2/LT GURJEET SINGH BAJWA ARTILLERY
567 2/LT HAWA SINGH (P) GORKHA
568 SUB HARI SINGH MAHAR
569 SUB MEGDAN GURUNG GORKHA
570 NB SUB RAM SINGH  JAT
571 BHM BABU MALL ARTILLERY
572 HAV HEM CHANDER JAT
573 HAV DAYA NAND RAM (P) RAJ RIF
574 NK RAGHBIR SINGH RAJ RIF
575 NK KHAJUR SINGH PUNJAB
576 NK DHONDY RAM ARTILLERY
577 L/NK MAGAR SINGH (P) JAK RIF
578 RFN PAS BAHADUR GURUNG (P) GORKHA
579 GDR MURAD KHAN (P) GRENADIERS
580 ORA TEK RAM  ARTILLERY
581 SEP AVTAR SINGH (P) PUNJAB
582 SEP SATYAWAN SINGH (P) RAJPUT
583 SEP JAGJIT SINGH (P) PUNJAB
584 SUB AJIT SINGH  BSF
585 H COTBL MOHINDER SINGH (P)  BSF
586 MAJ ATMA SINGH HANSARA AOP FLIGHT
587 MAJ BIMAL KISHAN DAS BADGEL  11 GORKHA
588 MAJ RAVENDER DATT TAW  CAVALERY
589 MAJ SARLEJEET SINGH AHLUWALIA LADAKH SCOUT
590 MAJ KRISHAN KUMAR PRADHAN  4 GORKHA
591 MAJ SHYAM VEER SINGH RATHORE  GRENADIERS
592 MAJ JITENDER KUMAR TOMAR  RAJ RIF
593 MAJ JAGMAL SINGH RATHORE  GRENADIERS
594 CAPT PRITHR PAL SINGH  AOP FLIGHT
595 CAPT GURMUKH SINGH GILL  PUNJAB
596 CAPT RAVINDER KHAURA (P)  ARTILLERY
597 CAPT HARBANT SINGH KAHLON  ARTILLERY
598 LT SURESH CHANDRA SHARMA RAJPUT
599 NB SUB SHERIN WANGDUS LADAKH SCOUTS
600 HAV GURDEV SINGH  SIKH
601 HAV MALKIAT SINGH  SIKH
602 L/HAV PANCJOK STOBDAN LADAKH SCOUTS
603 L/HAV BANE SINGH  RAJPUT
604 NK RAJA SINGH (P)  RAJPUT
605 RFN CHHAGAN SINGH (P)  RAJ RIF
606 SPR DURGA SHANKAR RLY ENGINEERS (TA)
607 GDR MANGAL SINGH  GRENADIERS
608 NK CHANDAN SINGH BSF
609 LT COL PRASANTA COOMAR PURKAYASTHA GARH RIF
610 MAJ RAJ KUMAR MALHOTRA  PARA
611 LT COL SATINDER KUMAR KAPOOR 9 GORKHA
612 MAJ BALBIR SINGH POONIA RAJ RIF
613 MAJ SOM DUTT SHARMA PARA
614 MAJ PUNJAB SINGH  SIKH
615 MAJ DALJIT SINGH SARA  MAHAR
616 MAJ SHEEL KUMAR PURI 5 GORKHA
617 MAJ PRADEEP KUMAR SHARMA  ARTILLERY
618 MAJ RANBIR SINGH  MARATHA LI
619 CAPT GOPA KUMAR RAMAN PILLAI MADRAS
620 CAPT RAGHUNATH PRASAD CHATURVEDI  ARTILLERY
621 CAPT JITENDRA KUMAR  ARTILLERY
622 CAPT VANCHITATIL OMMEN  ARTILLERY
623 CAPT NAVAL SINGH  RAJPUT
624 LT RAVINDER SINGH CHEEMA  ARMD
625 2/LT BALJIT SINGH GILL  JAT
626 2/LT JOGINDER SINGH JASWAL  PUNJAB
627 SUB MANJI RAM  JAT
628 HAV DAL BAHADUR GURUNG 5 GORKHA
629 L/HAV KANS RAJ  AD REGT (TA)
630 NK NIHAL SINGH PARA
631 MAJ SHER SINGH  MARATHA LI
632 MAJ SUNHARA SINGH  KUMAON
633 MAJ AMRIK SINGH  SIKH
634 CAPT INAYAT ALTAF YUSUGJI  (I) AOP FLIGHT
635 CAPT PANNIKOTE MADHVAN  (I) AOP FLIGHT
636 CAPT RAVINDRANATH SEN GUPTA  ARTILLERY
637 2/LT AJIT SINGH  GRENADIERS
638 2/LT BAHADUR SINGH (P)  SIKH LI
639 SUB GURCHARAN SINGH (P)  SIKH
640 SUB DADARAO GHODESHWAR  MAHAR
641 HAV PIARA SINGH  SIKH LI
642 NK GURJANT SINGH  SIKH LI
643 L/NK DURGA DATT(P)  KUMAON
644 L/NK RAGHUNATH SINGH  GRENADIERS
645 SEP KASHI NATH SIVRUDRA KAMBLE (P)  MAHAR
646 CODT JOGINDER SINGH (P) BSF
647 ASTT COD CHANDAN SINGH CHANDEL  BSF
648 MAJ PRASHANT KUMAR CHATTERJEE  MARATHA LI
649 CAPT MADAN PAUL (P)  AOP SQN
650 2/LT SHANNA MANJUNATH (P)  RAJPUT
651 NK EK NATH KARDEO (P)  MARATHA LI
652 NK BAL BAHADUR  AD REGT
653 RFN PREM SINGH  RAJ RIF
654 MAJ VINOD KUMAR  PARA
655 MAJ KITKULE PRAKASH DIGAMBER  ARTILLERY
656 CAPT SUKHWANT SINGH GILL  ARTILLERY
657 SUB VISHWEA NATH BHOSLE  MAHAR
658 NB SUB ARJAN JADHAV  PARA
659 HAV NIRMAL SINGH  JAK RIF
660 NB SUB FATEH MOHAMMED LADHAK SCOUTS
661 HAV GANGA DHAR  JAT
662 GNR BHADRESHWAR PATHAK (P)  AD REGT
663 NK UMED SINGH  BSF
664 LT COL RAM BAHADUR GURUNG 11 GORKHA
665 LT COL SURESH CHANDRA  5 GORKHA
666 MAJ KAMAL NANDA  ARMOURED
667 MAJ SURAJ JIT CHAUDHRI  ARMOURED
668 CAPT GURMEET SINGH PUNIA  AOP SQN
669 CAPT BHARAT CHANDRA PATHAK  ARTILLERY
670 CAPT NAIK NALKRISHNA RAMACHANDRA  ARTILLERY
671 LT TEJENDRA PAL TYAGI  FD COY
672 NB SUB BHRIGUNATH SINGH  GUARDS
673 NB RIS NOOR MOHANNAD LADHAK SCOUTS
674 NB SUB DARAI SWAMY ENGINEERS
675 L/DFR SUSHIL KUMAR ARMOURED
676 HAV PHURBA LIKCHA  
677 HAV KYCHARIA MAHALAKSHMI  AD REGT
678 HAV HARI DAS NAG (P)  GUARDS
679 L/HAV RAGHUBIR SINGH (P)  JAK RIF
680 SUB SAMBURAN SINGH (P)  PUNJAB
681 SUB BRIDHA RAM (P)  RAJPUT
682 GNR AJIT SINGH  ARTILLERY
683 PTR VAJANATH SHINDE  PARA
684 MAJ HARISH CHANDRA SHARMA JAT
685 MAJ SURENDRA SINGH NEGI GRENADIERS
686 A COY CD GB VALANBAR  
687 LT COL BHAETRUHARI TRIMBAK PANDIT  ENGR REGT
688 MAJ BHASKAR VIJAY KUMAR ENGINEERS
689 MAJ NAND DULARE  RAJPUT
690 MAJ SURENDRA VATSA (P)  ENGR REGT
691 MAJ TRIVEDI GOPAL KRISHAN  GRENADIERS
692 MAJ SADANAND BALWANT SALUNKE MARATHA LI
693 MAJ MANJIT SINGH DUGGAL  ARTILLERY
694 MAJ KULDEEP SINGH GILL  GORKHA
695 CAPT NANGULA PALLI NARSINGH RAO AMC
696 CAPT DHIRESH KUMAR SHARMA ARTILLERY
697 CAPT ASHOK KUMAR KARKARE  ARTILLERY
698 2/LT TULSIAN PURUSHOTAM  GUARDS
699 2/LT ASHOK KUMAR NANCHAHAL (P)  RAJPUT
700 SUB SITA RAM (P)  GRENADIERS
701 HAV SANGRAM SINGH RAWAT  
702 NK SHAMU BHOSLE  PARA
703 L/NK SHREEPATI SINGH  AD REGT
704 RFN MOTI KUMAR NAWA (P)  1 GORKHA
705 GDR GORAKH RAM (P)  GRENADIERS
706 LT COL RAJ KUMAR SURI  JAT
707 MAJ CHANDRA KANT  GUARDS
708 MAJ ANANTANARAYANAN  JAK RIF
709 MAJ SATISH NAMBIAR  MARATHA LI
710 MAJ ASHOK KUMAR TARA  GUARDS
711 MAJ RAVI KUMAR SIKH LI
712 CAPT RAVENDER NATH GUPTA (P) ENGINEERS
713 CAPT SURJIT SINGH  PARA
714 CAPT MADAN LAL SHARMA  ARTILLERY
715 CAPT VIJAI PRATAP SINGH (P)  ARTILLERY
716 CAPT CHANDRA KANT AMC
717 CAPT VIKRAM DENKAR  ARMOURED
718 CAPT IRALA JAYARAM REDDY  ARTILLERY
719 2/LT BHARAT SINGH KASANA (P)  DOGRA
720 2/LT HADEV PAL NAYYA (P) SIKH LI
721 2/LT PREMJIT SINGH CHIMA (P) ENGINEERS
722 SUB SHREEDHAR DAS (P) MADRAS
723 SUB NIMA LAMA 8 GORKHA
724 NB RIS DAYAL SINGH ARMOURED
725 HAV KRISHNA GURAO MARATHA LI
726 DFR HARBIR SINGH (P)  ARMD
727 L/HAV GIAN CHAND(P)  RAJPUT
728 L/HAV LAXMAN RANA (P)  MARATHA LI
729 NK MANI (P)  MADRAS
730 L/NK CHANDRABAT PRASAD YADAV  BIHAR
731 SEP KRISHNA JAGDALE  MARATHA LI
732 RFN MAN BAHADUR PUN (P)  1 GORKHA
733 SEP SWARAN SINGH SIKH LI
734 SEP BOOTA SINGH SIKH LI
735 SEP HANWANT KRISHNAMORE  MARATHA LI
736 RFN DALIP SINGH THAPA (P) 8 GORKHA
737 LT COL RAJ SINGH,SM GRENADIERS
738 MAJ PATINHARE VEETIL SAHADEVAN  MADRAS
739 MAJ GURDEV SINGH JASWAL (P) PUNJAB
740 MAJ VIKRAM KUMAR ANAND  SIKH LI
741 MAJ GOVIND SINGH  ARMOURED
742 MAJ MALVINDER SINGH SHERGILL  ARMOURED
743 MAJ VIRENDER SINGH RUHIL ARTILLERY
744 CAPT NARESH KUMAR PARMAR AMC
745 2/LT SATISH KUMAR (P)  DOGRA
746 NB RIS MOHAR SINGH  ARMOURED
747 SUB LAL BAHADUR PUN  5 GORKHA
748 SUB PRITAM SINGH (P)  SIKH LI
749 L/HAV DILBAGH SINGH (P)  PUNJAB
750 L/HAV JASWANT SINGH  GRENADIERS
751 NK SAHADEVAN (P)  MADRAS
752 NK JAJUDA SANYASI  MADRAS
753 NK SIRDAR KHAN  GRENADIERS
754 GDR RAM KUMAR  GRENADIERS
755 SWR MOHAN SINGH  ARMOURED
756 LT COL KULDIP SINGH BRAR  MARATHA LI
757 LT COL NARINDER NATH RAWAT  ARTILLERY
758 LT COL PRAKASH CHANDER SAWHNEY  BIHAR
759 MAJ VATRI NATHAN (P)  11 GORKHA
760 MAJ RAVINDER KUMAR ARORA  SIKH LI
761 MAJ SUSHIL KUMAR SARDA  MAHAR
762 MAJ INDER PRAKASH KHARBANDA  GUARDS
763 MAJ KUPPANDA PANAPPA MANJUPPA  KUMAON
764 MAJ DHARAM PAL SINGH  BIHAR
765 MAJ MANOPTKIA MANDAPPA RAVI  BIHAR
766 MAJ SUKHPAL SINGH  JAT
767 MAJ VIJAY KUMAR VAID  GRENADIERS
768 CAPT RAJINDRA SINGH VIJAY SINGH DAFLE  MARATHA LI
769 2/LT KANWARJIT SINGH (P) ARMOURED
770 SUB BRIJENDRA SINGH  JAT
771 HAV SOM BAHADUR THAPA (P)  1 GORKHA
772 L/NK GABAR SINGH NEGI  GARH
773 SEP KARNAIL SINGH (P) SIKH LI
774 GDR GURBUX SINGH (P)  GRENADIERS
775 GRENADIERS AMRIT  GRENADIERS
776 SEP MOHAN SINGH SIKH
777 LT COL NGO CONNOR  BSF
778 DY COMDT INDERJIT SINGH UPPAL (P) BSF
779 HEAD CDR HARI SINGH  BSF
780 MAJ RAJENDER SINGH RAJAWAT (P) RAJ RIF
781 2/LT DAVID ALEXANDER DEVIDASO (P)  MAHAR
782 L/HAV JOGINDER SINGH SEN 9 GORKHA
783 SEP KACHRU SALVE  MAHAR
784 RFN UDAY BAHADUR KHATTRI 9 GORKHA
785 LT COL FRANCIS LIBERIUS DIAS  11 GORKHA
786 MAJ NARAIN SINGH (P)  JAT
787 MAJ RAMESH KUMAR DADBAR (P)  MARATHA LI
788 MAJ JAI BHAGWAN SINGH YADAV  11 GORKHA
789 MAJ ABJEET SINGH MANIK  11 GORKHA
790 MAJ HARISH KUMAR CHOPRA ARTILLERY
791 CAPT SATISH CHANDER SEHGAL (P)  ARTILLERY
792 CAPT RABINDER NATH ANAND  ARTILLERY
793 CAPT GOPALAN LAKSHMINARAYANA SWAMY AMC
794 CAPT DEVINDER SINGH RAJPUT  RAJPUT
795 CAPT SURENDER NATH (P) AMC
796 2/LT ROHIT SETHI 9 GORKHA
797 2/LT AVTAR SINGH AHLAWAT  ARMOURED
798 2/LT TEJINDER SINGH  ENGR REGT
799 2/LT PRABODH CHANDER BHARDWAJ  PARA
800 HAV DEVENDRA SINGH KANDARI (P)  KUMAON
801 HAV RAGHUBIR SINGH  PARA
802 HAV TEK BAHADUR TRURUNG (P)  PARA
803 NB RIS BASTA SINGH  ARMD
804 NK RAMESH CHAND (P)  RAJPUT
805 NK BHASKARAN  MADRAS
806 L/NK GOBARDHAN ADHIKARI (P)  GORKHA
807 LT COL IAN LAWLOR PATRIC  BIHAR
808 NB SUB CHERIYAN (P)  MADRAS
809 L/NK BISHESHWAR SINGH  RAJPUT
810 LT COL JASBIR PAL SINGH  J & K MILITIA
811 MAJ VIRENDRA KUMAR J&K MILITIA
812 NB SUB SULTAN MOHAMMED KHAN (P)  J&K MILITIA
813 L/NK MOHAN LAL (P) J&K MILITIA
814 MAJ SHASHI PAL SINGH (P)  RAJPUT
815 MAJ HARDEV SINGH GREWAL (P)  JAT
816 CAPT SATISH KUMAR VASHISHT  RAJPUT
817 CAPT SURJIT SINGH PARMAR ARTILLERY
818 ALD KATAR SINGH  ARMD REGT
819 SEP MEHAR SINGH (P)  PUNJAB
820 SEP UDAI RAJ SINGH RAJPUT
821 SEP GANGA SINGH  KUMAON
822 RFN PADAM BAHADUR THAPA 8 GORKHA
823 LT COL AMARJEET SINGH BRAR RAJ RIF
824 MAJ MAHMOOD HASAN KHAN  GRENADIERS
825 MAJ TARSEM LAL SHARMA (P)  RAJPUT
826 MAJ LALIT MOHAN (P) RAJPUT
827 MAJ APPASAHEP PADAHAHEB SURVE 9 GORKHA
828 MAJ AMNAN PRATAP DATTA 9 GORKHA
829 MAJ SURINDER SINGH JAMWAL DOGRA
830 MAJ BALDEV RAJ BHOLA (P)  DOGRA
831 MAJ KAILIANA TUSHAI  KUMAON
832 MAJ NARINDER KUMAR SHARMA  KUMAON
833 MAJ VINOD BHANOT  3 GORKHA
834 CAPT PRASANTA KUMAR GHOSH SIGNALS
835 CAPT KULDIP SINGH RATHI (P)  JAT
836 CAPT JATINDER NATH SUD (P)  5 GORKHA
837 CAPT SHEO GANESH SINGH (P) ARTILLERY
838 CAPT DHAN SINGH ADHIKARI (P)  DOGRA
839 CAPT UDAY PARASHURAM  ARTILLERY
840 CAPT JAGDISH CHANDER GOSAIN (P)  ARTILLERY
841 LT MOHAN SINGH  ASSAM
842 2/LT JARNAIL SATYANARAYAN ROY ENGR REGT
843 2/LT CHANDER PAL  ARMOURED
844 2/LT KUMUD KUMAR  RAJPUT
845 2/LT MANOHAR SINGH  4 GORKHA
846 2/LT DEVPAL SINGH B DEVAL (P)  5 GORKHA
847 SUB PAHLAD SINGH  JAT
848 SUB KRISHAN NAIR (P)  MADRAS
849 NB SUB UMED SINGH (P)  JAT
850 NB SUB VARGHESE (P)  MADRAS
851 HAV RUMESH KUMAR (P)  DOGRA
852 HAV KUSHAL SINGH (P)  DOGRA
853 HAV SHAKAR DATT JOSHI (P)  KUMAON
854 L/HAV SHUBH DEV SINGH  DOGRA
855 NK SHER SINGH  KUMAON
856 NK DURYODHAN SINGH (P) GUARDS
857 NK MOHINDER SINGH (P)  SIKH
858 NK MARUTI NAKIL (P)  MARATHA LI
859 NK ANKASH CHAVAN MARATHA LI
860 L/NK ABEY RAM (P)  RAJ RIF
861 L/NK OM BAHADUR CHHETRI (P) 9 GORKHA
862 L/NK BALBAHADUR GURUNG  5 GORKHA
863 SEP BANWARI LAL (P)  PUNJAB
864 SEP KOLI JOHN KRISHTHAPHER (P)  MADRAS
865 GDMN BRIJ LAL (P)  GUARDS
866 RFN PREM BAHADUR THAPA (P) 3 GORKHA
867 A. COMDT LALTHANA LUSHAI  BSF
868 MAJ DIPAK KUMAR GANGALI (P)  MAHAR
869 NB SUB GIAN SINGH (P)  SIKH
870 HAV AMAR SINGH  JAT
871 SEP KHASAK SINGH (P)  MAHAR
872 ASTT COM NAFE SINGH DALAL (P)  BSF
873 CAPT HAMIR SINGH GRENADIERS
874 L/NK UMAR SINGH GURUBG (P)  1 GORKHA
875 LT COL DALVIR SINGH PARA
876 LT COL MANORANJAN SINGH  MAHAR
877 MAJ ANIL KAUL ARMD
878 MAJ AD GARDNER  5 GORKHA
879 MAJ NJD SINGH (P) 5 GORKHA
880 MAJ SHEONAN SINGH PARA
881 MAJ BIRENDRA SINGH (P) SIKH LI
882 MAJ VIRENDER SINGH JAK LI
883 CAPT ASHOK KUMAR CHAUHAN  PUNJAB
884 CAPT SUNIL CHANDER (P)  MAHAR
885 CAPT NANJUNDA RAO ENGINEERS
886 2/LT RAJIV PANDEY (P) JAK LI
887 2/LT ASHOK KUMAR SHARMA AOC
888 2/LT SATISH KUMAR PRABHAKRAN MENON MECH INFANTRY
889 SUB SUMPURAN SINGH (P) SIKH LI
890 SUB SITA RAM PATIL (P) GARH RIF
891 SUB PREM BAHADUR THAPA  5 GORKHA
892 SUB HOSHIAR SINGH (P) RAJ RIF
893 SUB MADAN LAL RAJ RIF
894 NB SUB BHIM BAHADUR THAPA  4 GORKHA
895 NB SUB DHAN RAJ SHARMA JAK LI
896 NB SUB LEKH RAJ (P) JAK LI
897 HAV BALWANT SINGH JAK LI
898 HAV SAT PAUL JAK LI
899 HAV PANDURANG KAKFALE (P)  MAHAR
900 HAV NIRMAL SINGH (P)  MAHAR
901 NK HOM BAHADUR THAPA  4 GORKHA
902 NK S JAYAPRAKAS (P) ARTILLERY
903 L/NK GANGA RAM (P) PARA
904 L/NK HIRA BAHADUR THAPA (P)  4 GORKHA
905 RFN AVTAR SINGH (P) GARH RIF
906 RFN LACHHMAN DASS JAK LI
907 SEP DAYAL SINGH SIKH
908 GDMN RAJASEB BABU MANIYAR (P) GUARDS
909 DRIVER SHRI PK SUBRAMANIAM  ASC
910 MAJ RAKESH DUBEY GARH RIF
911 SUB BHAGWAN SINGH RANA  1 GORKHA
912 HAV WILSON MAGAN ANTHONY  MADRAS
913 HAV KAMALASANAN PK (P)  MADRAS
914 HAV NAIPAL SINGH (P)  RAJPUT
915 PTR DIWAN SINGH  PARA
916 SEP BACHITTAR SINGH (P)  PUNJAB
917 SEP SUKHWANT SINGH (P) SIKH LT
918 SEP KULDIP SINGH (P) SIKH LI
919 SEP PRABHAKAR BAYAJI PATRE (P) MAHAR
920 RFN SIRI BAHADUR THAPA (P)  1 GORKHA
921 CONST THANKAPPAN MOHAN (P)  CRPF
922 LT COL ABJIT SINGH SEKHON (P)  MADRAS
923 MAJ RATNESH KUMAR CHATURVEDI (P)  RAJ RIF
924 CAPT JAIDEEP SENGUPTA PARA
925 2/LT RAJINDER SINGH NAGAR (P) SIKH
926 NB SUB KHUSHI RAM (P)  KUMAON
927 RFN RAJENDER BAHADUR THAPA 1 GORKHA
928 RFN SANJEEV GURUNG (P) 4 GORKHA
929 RFN KUNWAR SINGH GARH RIF
930 2/LT ASHOK CHOUDHARY ASC
931 FLT LT ABDUL NASIR HANFEE NIT, AF
932 HAV GUMAN SINGH (P)  8 GORKHA
933 MAJ SURINDER SINGH (P)  RAJ RIF
934 CAPT RAVINDER SINGH COPRA  MADRAS
935 CAPT KAVIL ADHIKHARKUNNETH MOHAN PARA
936 2/LT AMARDEEP SINGH BEDI (P) ENGINEERS
937 SUB MARIA RUSSEL  MADRAS
938 NB SUB MADAN LAL (P)  PARA
939 HAV RUP LAL  PUNJAB
940 HAV SHANMUGA SUNDRAM  MADRAS
941 HAV PREM KUMAR CHAUHAN  RAJ RIF
942 HAV BHIM BAHADUR THAPA (P)  1 GORKHA
943 HAV AJIT SINGH (P) PARA
944 HAV SWARAN SINGH JAK LI
945 L/HAV ARUN RAMLING MALI  MARATHA LI
946 L/HAV BISHNU BAHADUR THAPA (P)  ASSAM
947 NK SHRIDHAR VITHAL KURANKAR (P) GARH RIF
948 NK MAHAVIR SINGH (P) RAJ RIF
949 NK RANJEET SINGH (P)  PARA
950 NK SUKHDEV SINGH (P) PARA
951 L/NK MOHINDER SINGH (P) SIKH
952 L/NK JANGBIR SINGH (P)  GARH RIF
953 L/NK KUMAR SINGH GURUNG (P)  8 GORKHA
954 SEP DHARAJIT SINGH CHAHAR (P)  JAT
955 RFN KULDIP SINGH (P) GARH RIF
956 SEP JOHN BRITTO KIRO (P) BIHAR
957 SEP RABI KUMAR DEB BARMA (P)  ASSAM
958 COL KESAVAPILLAI P. SASIKUMAR (P) 8 GORKHA
959 CAPT CHANDER BALLABH SHARMA SIKH LI
960 CAPT RAJINDER SINGH RANA  MADRAS
961 CAPT ASHISH SONAL PARA
962 CAPT TEJBANS SINGH CHEHAL ARTILLERY
963 CAPT JAINATAYAN SINGH BISHT  MARATHA LI
964 CAPT ALOK SINGH JAT
965 HAV JASH THAKUR (P) PARA
966 NK G SHBBAIYAN (P)  MADRAS
967 L/NK PREM SINGH (P)  DOGRA
968 L/NK KARKHSLAM KUKI ASSAM
969 L/NK BAL BAHUDUR THAPA (P) 8 GORKHA
970 L/NK TILAK BAHADUR RAI  11 GORKHA
971 RFN MOHAN SINGH (P) RAJ RIF
972 RFN NEMI CHAND (P) RAJ RIF
973 SEP GURDIP SINGH (P) SIKH
974 SEP SARDAR SINGH DOGRA
975 PTR PAWAN KUMAR PARA
976 SEP GHAMA ORAON  BIHAR
977 CAPT VIJAYANT KUMAR DOGRA
978 HAV TILAK RAJ (P) JAK RIF
979 NB SUB AVTAR SINGH (P) SIKH LI
980 CAPT SUNIT BARNIE (P) SIKH LI
981 CAPT SUNIL KNOKHAR (P) ARTILLERY
982 HAV JOSEPH ANAL CHANG  NAGA
983 CAPT SAHILL SHARMA (P) ARTILLERY
984 HAV SURENDAR SINGH (P)  GARH RIF
985 NK VED PRAKASH (P) RAJPUT
986 MAJ NAVEEN JAK RIF
987 HAV KASHMIR SINGH THAKUR JAK RIF
988 MAJ DEEPENDER BHUCHAR (P) PUNJAB
989 L/NK SHAMSHER SINGH (P) PUNJAB
990 CAPT SUMAN DASGUPTA (P) ASSAM
991 COL UMED SINGH BAWA JAT
992 COL LALIT RAI  11 GORKHA
993 COL MOGOD BASAPPA RAVINDRANATH  RAJ RIF
994 LT COL R VISHWANATHAN (P) GRENADIERS
995 LT COL YOGESH KUMAR JOSHI JAK RIF
996 MAJ S VIJAY BHASKAR JAK RIF
997 MAJ DEEPAK RAMPAL JAT
998 MAJ VIKAS VOHRA JAK RIF
999 MAJ AMRINDER SINGH KASANA ARTILLERY
1000 MAJ RAJESH SAH GARH RIF
1001 MAJ MOHIT SAXENA  RAJ RIF
1002 MAJ M SARAVANAN (P)  BIHAR
1003 CAPT SHAYAMAL SINHA KUMAON
1004 CAPT AMOL KALIA (P) JAK LI
1005 CAPT SACHIN ANNARAO NIMBALKAR GRENADIERS
1006 CAPT SANJEEV SINGH ASC, JAK RIF
1007 CAPT HANEEF UDDIN (P) RAJ RIF
1008 CAPT SUMEET ROY (P) GARH RIF
1009 CAPT VIJYANT THAPAR (P) ASC,  RAJ RIF
1010 CAPT MARIDHYODAN VEETIL SOORAJ GARH RIF
1011 CAPT JINTU GOGOI (P) GARH RIF
1012 CAPT R JERY PREM RAJ (P) ARTILLERY
1013 SUB CHHERING STOBDAN LADAKH SCOUTS
1014 SUB BAHADUR SINGH (P) JAK LI
1015 SUB LOBZANG CHHOTAK (P) LADAKH SCOUTS
1016 SUB RANDHIR SINGH (P) GRENADIERS
1017 SUB BHAWAR LAL (P)  RAJ RIF
1018 SUB RAGHUNATH SINGH JAK RIF
1019 NB SUB MANGEJ SINGH (P) RAJ RIF
1020 NB SUB KARNAIL SINGH (P)  SIKH
1021 CHM YASHVIR SINGH (P)  RAJ RIF
1022 HAV UDHAM SINGH (P) GRENADIERS
1023 HAV MADAN LAL (P) GRENADIERS
1024 HAV SULTAN SINGH NARWARIA (P)  RAJ RIF
1025 HAV KUMAR SINGH (P) JAT
1026 HAV SIS RAM GILL (P)  JAT
1027 HAV JOGINDER SINGH KUMAON
1028 HAV TSEWANG RIGZIN (P) LADAKH SCOUTS
1029 L/HAV RAM KUMAR (P) GRENADIERS
1030 NK KASHMIR SINGH (P) GARH RIF
1031 NK GANESH PRASAD YADAV (P)  BIHAR
1032 NK DEV PARKASH JAK RIF
1033 L/NK GH MOHD KHAN (P) JAK LI
1034 L/NK KHUSHIMAN GURUNG  NAGA
1035 SEP SATPAL SINGH SIKH
1036 SEP TSERING DORJAY LADAKH SCOUTS
1037 SEP K ASHULI (P)  NAGA
1038 RFN JAI RAM SINGH  RAJ RIF
1039 RFN ANUSUYA PRASAD (P) GARH RIF
1040 RFN KULDEEP SINGH (P) GARH RIF
1041 RFN SHYAM SINGH (P) JAK RIF
1042 RFN MEHAR SINGH JAK RIF
1043 GNR SAJEEV GOPALA PILLAI (P)  ARTILLERY
1044 NB SUB RAMPAL SINGH RAJPUT
1045 L/NK PREM PAL (P) GARH RIF
1046 MAJ PRABHU NATH PRASAD, SM  R&O FLT
1047 MAJ KPR HARI  BIHAR
1048 MAJ GAUTAM SHASIKUMAR KHOT R&O FLT
1049 CAPT BALEYADA MUTHANNA CARIAPPA, SM  PARA
1050 CAPT SHASHI BHUSHAN GHILDIYAL  ARTILLERY
1051 CAPT RUPESH PRADHAN  ENGR REGT
1052 LT PRAVEEN KUMAR SIKH
1053 LT DEEPANKAR KAPOOR SINGH SHARAWAT  NAGA
1054 SUB NIRMAL SINGH (P) SIKH
1055 NB SUB TASHI CHHEPAL LADAKH SCOUTS
1056 HAV SATISH CHANDER JAK LI
1057 HAV BHIM BAHADUR DEWAN (P)  11 GORKHA
1058 NK SHATRUGHAN SINGH

 BIHAR

1059 NK BRIJ MOHAN SINGH (P)

PARA (SF)

1060 NK KAUSHAL YADAV (P) PARA (SF)
1061 L/NK GYANENDRA KUMAR RAI  11 GORKHA
1062 SEP TSEWANG MORUP LADAKH SCOUTS
1063 CAPT KUL BHUSHAN UPRETI ASC
1064 MAJ GOPAL SINGH CHUNDAWAT GRENADIERS
1065 SUB UJEEN SINGH SHEKHAWAT (P) GRENADIERS
1066 SEP MANOJ KUMAR SINGH (P)  BIHAR
1067 MAJ MANOJ M DESHPANDE  JAK LI
1068 HAV CHUNI LAL, SM  JAK LI
1069 MAJ AMITABH ROY, SM*  GARH RIF